Een absolute must én nu ook fiscaal gestimuleerd.

Iedereen is in de afgelopen jaren wel eens geconfronteerd met een onrecht, waarvoor men niet altijd de nodige juridische stappen kan/wil ondernemen. Dit kan gaan van problemen tijdens de bouw van uw woning, een geschil over een erfenis of testament, een probleem met een leverancier/verkoper, een strafrechtelijke dagvaarding, tot echtelijke problemen.

Te vaak laat men zich afschrikken door de kostprijs van een gespecialiseerd advocaat en een eventuele gerechtelijke procedure.

De rechtsbijstandsverzekering biedt daarvoor een oplossing en is geëvolueerd tot een absolute must.

Ook de wetgever heeft dit begrepen en voerde recent een fiscale stimulans in om het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering te promoten. Meer specifiek werd een belastingvermindering ingevoerd in uw personenbelasting gelijk aan 40,00 % van de door u betaalde verzekeringspremies op of na 01/09/2019.

Deze fiscale gunstmaatregel geldt enkel voor die rechtsbijstandsverzekeringen die voldoen aan de voorwaarden die de wetgever heeft bepaald. Dit om ervoor te zorgen dat u als verzekeringsnemer wel voldoende waarborgen krijgt.

Zo moet de rechtsbijstandsverzekering dekking verlenen voor alle geschillen in het kader van zowel uw privé als het professioneel leven en concreet minstens voor:

  • alle vorderingen tot schadevergoeding op grond van contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid;
  • strafrechtelijke verdediging;
  • geschillen binnen het contractenrecht (ook consumentenrecht en bouwrecht)
  • geschillen die betrekking hebben op het erfrecht
  • geschillen die betrekking hebben op schenkingen of testamenten
  • geschillen die voortspruiten uit de eerste echtscheiding of de eerste beëindiging van een
    wettelijk samenwonen.
Indien u dus een dergelijke rechtsbijstandsverzekering afsluit, bent u zeer ruim ingedekt voor al uw juridische kosten, hetgeen u heel wat kopzorgen kan besparen.

Het is dus sterk aan te raden om dit met uw verzekeringsmakelaar te bespreken en te bekijken via welke verzekering u de meest ruime bescherming kan genieten en dit op de fiscaal meest interessante wijze.
Mogelijks geniet u reeds een beperkte rechtsbijstandverzekering (bv. als onderdeel van uw auto- of familiale verzekering) en kan u met een beperkte verhoging van de premie heel wat meer bescherming bekomen.

De Nyn Advocaten kan u bijstaan en adviseren in alle geschillen die kaderen binnen het vraagstuk rechtsbijstand en binnen verzekerde schadegevallen. U kan ons hierover steeds vrijblijvend contacteren.

Ontdek meer