Kosten & erelonen.

 

Bij het begin van de samenwerking maken wij met u afspraken over het ereloon. Dat varieert naargelang de ervaring en specialisatie van de advocaat, de moeilijkheidsgraad van het dossier, het spoedeisende karakter van de zaak en het bereikte resultaat. Vaak wordt gewerkt met een vast uurtarief. Het is ook mogelijk dat het ereloon wordt bepaald in functie van de waarde van de zaak (zoals een afgesproken percentage van de toegekende of afgewezen vordering).

Een eerste consult is vrijblijvend en kosteloos en dient om u een beeld te geven van uw rechten en eventuele mogelijkheden. Nadien worden onze prestaties en tussenkomsten aangerekend.

    De kosten bestaan uit kantoorkosten en andere kosten. De kantoorkosten zijn forfaitaire bedragen of eenheden die worden aangerekend voor kosten verbonden aan de opening van een dossier, briefwisseling en dactylografie, e-mails, kopieën en verplaatsingskosten. De andere kosten omvatten de kosten van zogeheten derden waarop wij een beroep doen, zoals een gerechtsdeurwaarder, een (gerechtelijk) deskundige, rolrechten, kosten verbonden aan het opvragen van documenten (zoals een kopie van een strafdossier, de uitgifte van een vonnis, …), etc.

    Bij aanvang en/of tijdens de behandeling van uw dossier rekenen wij voorschotten aan. Op uw verzoek of op eigen initiatief stellen we ook een tussentijdse afrekening op. Zo weet u steeds waar u staat.