Uw algemene voorwaarden, de spreekwoordelijke “kleine lettertjes”, zijn van groot belang in zowel B2B- als B2C-relaties. 

U bepaalt hiermee immers zelf de juridische voorwaarden die naast en samen gelden met de overeenkomsten die u dagelijks individueel afsluit met uw klanten, leveranciers, …

Onduidelijke of slecht geformuleerde bedingen in uw algemene voorwaarden, vormen later vaak een voedingsbodem voor betwistingen.

Ook de Belgische wetgever grijpt hier (geïnspireerd op het Europese consumentenrecht) regelmatig in. Zoals recent nog met de wet van 04/04/2019 tot wijziging van het Wetboek Economisch Recht (WER), waarmee het verbod op onrechtmatige bedingen  ook toepasselijk werd gemaakt op een B2B-relatie.

Een onrechtmatig bevonden beding wordt zonder meer ‘nietig’ verklaard en dus voor ongeschreven gehouden, hetgeen verregaande implicaties voor uw onderneming kan hebben.

Hou uw algemene voorwaarden up-to-date

Het is uiterst belangrijk dat uw onderneming haar algemene voorwaarden up-to-date houdt en deze regelmatig laat nakijken en aanpassen aan de actuele wetgeving.

Juridisch sluitende algemene voorwaarden kunnen u heel wat nutteloze energie en kosten besparen en zijn de aandacht en investering meer dan waard!

Maak nu uw afspraak bij De Nyn advocaten, zodat wij deze voor u kunnen nakijken en  aanpassen waar nodig!

Ontdek meer