Nalatenschap & Overlijden.

 

Een overlijden is steeds een emotionele gebeurtenis die ook financiële gevolgen met zich meebrengt. Het vermogen van de overledene wordt immers steeds vererfd.

Wanneer daarover niets bepaald is, voorziet de wet een specifieke verdelingsregeling met een aantal beschermingsmechanismen. Daarnaast zijn er aantal elementen die de verdeling mee bepalen zoals het huwelijkscontract en testamenten/schenkingen/legaten of andere manieren van vermogensplanning.

Volgens de wetgeving kan men in België niet zomaar bevoordelen wie men wil voor eender welk bedrag. Een kind is immers een zogenaamde reservataire erfgenaam (dit betekent beschermd), de echtgenoot/echtgenote heeft recht op vruchtgebruik, etc.

Zeer vaak blijkt dat de wettelijke grenzen overschreden werden en een erfgenaam minder krijgt dan hem of haar toekomt indien er geen stappen worden ondernomen. Dit soort kwesties stelt zich zowel in “klassieke” familiale situaties (verhoudingen tussen de kinderen onderling of tussen één of meerdere kinderen met de echtgenoot),  

als in nieuw samengestelde gezinnen (tussen kinderen die bvb. slechts één ouder gemeenschappelijk hebben, tussen kinderen en de nieuwe aangetrouwde partner van vader/moeder, etc.)

Regelmatig blijken “regelingen” te zijn opgesteld door een persoon die daartoe niet meer in staat was. Plots duiken er eigenhandige testamenten of schenkingen op na het overlijden van een persoon die dement was of bvb. een mentale handicap heeft. In die omstandigheden is het mogelijk een dergelijk testament/schenking,… nietig te laten verklaren.

  DE NYN ADVOCATEN heeft een zeer uitgebreide ervaring in dit soort geschillen en kan u hierin op ervaren wijze kordaat bijstaan. In eerste instantie wordt steeds de kans onderzocht om tot een onderlinge oplossing te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, verdedigen wij uw belangen voor de bevoegde rechtbanken.

  Aangezien dit soort discussies zich vaak voordoet binnen een familiaal kader, is de optie bemiddeling zeker steeds het overwegen waard.

  U wordt bijgestaan door:

   

  Chris De Nyn
  Advocaat

  Sarah Vandewiele
  Advocaat

  Neem contact met ons op voor verdere toelichting of een vrijblijvende afspraak .