Werk & Sociale zekerheid.

 

Het gros van de beroepsactieve bevolking verdient zijn inkomen als werknemer en dus in het kader van een arbeidsovereenkomst. Arbeidsrelaties geven ondanks de hervormde wetgeving helaas nog steeds veel aanleiding tot conflicten, voornamelijk bij de beëindiging daarvan.

Zeer vaak wordt een ontslag gegeven met een te korte opzegtermijn of te lage opzegvergoeding, worden werknemers ontslagen die wettelijk beschermd zijn (bvb. naar aanleiding van een zwangerschap, tijdens ouderschapsverlof, kandidaten of vertegenwoordigers van een vakorganisatie,…), “vergeet” men de uitwinningsvergoeding van de handelsvertegenwoordiger of tracht men iemand “goedkoop” te ontslaan door een beweerde dringende reden, hetgeen aan zeer strenge en formele vereisten is onderworpen.

Het is altijd belangrijk om u verder te informeren bij een onafhankelijk advocaat om na te gaan of uw rechten wel gerespecteerd werden bij een ontslag en om steeds ieder document dat men u vraagt te ondertekenen voorafgaand te laten nakijken.

Vaak wordt ook gewerkt met andere vormen van overeenkomsten, zoals zelfstandige samenwerkingsovereenkomsten, werken via een zogenaamde managementvennootschap, etc.

Bij alle vormen van professionele relaties kunnen wij u op ervaren en professionele wijze bijstaan in zowel adviesverlening en het opmaken van overeenkomsten als in het voeren van gerechtelijke procedures wanneer deze onafwendbaar zijn.

U wordt bijgestaan door:

 

Sarah Vandewiele
Advocaat

Neem contact met ons op voor verdere toelichting of een vrijblijvende afspraak .