Strafrecht.

 

Iedereen kan in aanraking komen met het strafrecht. Of het nu een dagvaarding betreft om te verschijnen voor de politierechtbank, bijstand bij een politieverhoor (ook voor minderjarigen), dan wel een gerechtelijke aanhouding met verschijning voor de raadkamer, een dagvaarding voor de correctionele rechtbank, een proces voor het Hof van Assisen tot zelfs een verbrekingsprocedure voor het Hof van Cassatie: wanneer uw vrijheid op het spel staat, verdienen uw rechten van verdediging de beste zorgen!

Wanneer uw strafrechtelijke aansprakelijkheid op het spel staat, kunnen onze specialisten uw belangen behartigen in de vele materies die hieronder kwalificeren.

 

 

Gaande van (zware) geweldpleging, diefstal, zedendelicten en drugsfeiten tot financiële fraude en fiscale delicten, dan wel bedrieglijke faillissementen of inbreuken die verbonden zijn aan andere rechtstakken, zoals het economisch recht, het milieurecht, de ruimtelijke ordening, etc.

Ons kantoor staat ook slachtoffers van misdrijven bij. U kan uw rechten als slachtoffer vrijwaren door een burgerlijke partijstelling of een verklaring van benadeelde persoon af te leggen. Zeer vaak hebt u via uw familiale verzekering recht op rechtsbijstand om u hierin te laten bijstaan zodat uw verzekering uw advocaat- en gerechtskosten ten laste neemt.

DE NYN ADVOCATEN biedt een juridisch allesomvattende bijstand op het vlak van strafrecht met respect voor het menselijke en emotionele aspect .

 

U wordt bijgestaan door:

 

Sam De Nyn
Advocaat

Neem contact met ons op voor verdere toelichting of een vrijblijvende afspraak .