Schade & Verzekeringen.

 

Iedereen wordt dagelijks blootgesteld aan allerhande risico’s waardoor u zelf schade kan lijden of ongewild kan veroorzaken. In beide hypotheses dient u zich bij het voordoen van schade zo spoedig mogelijk te informeren over wie aansprakelijk is om de schade te vergoeden én hoe u ofwel uw schadevergoeding kan bekomen ofwel op welke wijze u correct een door u veroorzaakte schade kan afhandelen.

Zeer vaak bent u verzekerd voor schade zodat dit geen dramatische gevolgen hoeft te hebben.

Enkele vaak voorkomende geschillen zijn:

 • Brandschade
 • Waterschade
 • Stormschade
 • Bouwconflicten (slechte of laattijdige uitvoering, verborgen gebreken die zich pas na enige tijd manifesteren, etc.)
 • Verkeersongevallen met materiële en/of lichamelijke schade
 • Arbeidsongevallen
 • Schade door werken aan een naburig pand
 • Schade veroorzaakt door een minderjarig kind of dier
 • Schade door een gebrekkige weginfrastructuur

  Vaak stellen wij vast dat men niet weet of men verzekerd is in een welbepaald schadegeval. U kan steeds vrijblijvend contact opnemen voor een eerste advies hierover. DE NYN ADVOCATEN heeft een bijzonder ruime expertise zodat u bij ons terecht kan voor een efficiënte en professionele aanpak van schade- en verzekeringsconflicten in de meest diverse materies.

   

   

   

  U wordt bijgestaan door:

   

  Sarah Vandewiele
  Advocaat

  Neem contact met ons op voor verdere toelichting of een vrijblijvende afspraak .