Fiscaliteit & Belastingen.

 

De fiscale specialisten van DE NYN ADVOCATEN beschikken over de vereiste kennis en ervaring om al uw fiscale en boekhoudkundige problemen efficiënt op te lossen:

  • U of uw vennootschap wordt ten onrechte getaxeerd in de personen- of vennootschapsbelasting
  • U wenst een fiscale ruling aan te vragen
  • U ontving een navordering van de btw-administratie of andere fiscale administratie
  • U dient tijdig een bezwaarschrift op te maken om een beslissing of aanslag te betwisten
  • U wil een voorafgaande inschatting van de fiscale toelaatbaarheid of risico’s van een geplande transactie

Waar mogelijk treden we in onderhandeling met de fiscale besturen om een akkoord of oplossing zonder gerechtelijke procedure alle slaagkansen te geven. Indien dit onmogelijk zou blijken, verdedigen en bepleiten wij uw dossier voor alle fiscale rechtbanken in België.

Op basis van uw interne balansen en resultaten streven we daarnaast samen met u naar een fiscale optimalisatie van uw onderneming, die overigens vaak rechtstreeks gekoppeld is aan uw persoonlijke financiële belangen. Waar nodig behoeden we u voor risicovolle, foutieve en/of (potentieel) schadelijke boekingen, rekening-courantposities, etc. en begeleiden we u in de richting van het fiscale optimum.

U wordt bijgestaan door:

 

Chris De Nyn
Advocaat

Sam De Nyn
Advocaat

Neem contact met ons op voor verdere toelichting of een vrijblijvende afspraak .

        

Londerzeel

Oudemansstraat 25
1840 Londerzeel

Mechelen

Antwerpsesteenweg 45
2830 Willebroek