Financiële Moeilijkheden.

 

Iedereen kan door omstandigheden terecht komen in financiële problemen. Door taboe, schaamte of ontkenning wordt er vaak te lang gewacht om actie te ondernemen.

Nochtans bestaan er wettelijke beschermingsmechanismen om dit kordaat en op een menselijke wijze aan te pakken. Wanneer u schulden hebt opgestapeld die u zelf niet meer onder controle krijgt, kan u een collectieve schuldenregeling aanvragen zodat uw schulden “bevriezen” (d.w.z. er geen intresten, boetes of deurwaarderskosten meer bijkomen),

Waarna u met een realistisch en menselijk financieel plan afbetalingen kan verrichten over meerdere jaren verspreid. Nadien kan u met een propere lei herstarten.

Indien de schulden het gevolg zijn van het feit dat iemand zelf niet meer (volledig) bekwaam is om op een normale wijze voor zichzelf of diens financiële beheer in te staan, kan ook voor een (financiële) bewindvoering worden geopteerd. DE NYN ADVOCATEN staat u bij in het opstarten van alle nodige initiatieven om financiële problemen op een structurele wijze op te lossen of te vermijden.

 

U wordt bijgestaan door:

 

Evelien Tahon
Advocaat

Neem contact met ons op voor verdere toelichting of een vrijblijvende afspraak .


Contact opnemen