Huwelijk, samenwoonst & gezin.

 

Niets is zo ingrijpend dan conflicten binnen een familiale sfeer omwille van de grote emotionele en menselijke belangen die vaak op het spel staan.

DE NYN ADVOCATEN heeft een bijzondere specialisatie in deze materie en kan u op ervaren wijze bijstaan in alle facetten van problemen binnen een familiale context:

 • Echtscheiding, beëindiging van een samenwoonst of relatie;
 • De persoonlijke gevolgen van het uit elkaar gaan (voorlopige maatregelen, persoonlijke onderhoudsbijdrage, etc).
 • Minderjarige kinderen: verblijfsregeling, omgangsregeling, onderhoudsbijdragen, etc.
 • Ouderlijk gezag en voogdij;
 • Erkenning
 • Omgangsrecht grootouder en kleinkind
 • Adoptie

  Waar mogelijk wordt gestreefd naar een overeenkomst. Blijkt dit niet mogelijk, verdedigen wij op doorgedreven manier uw belangen in een gerechtelijke procedure zodat u zo optimaal mogelijk verder kan.

  DE NYN ADVOCATEN heeft een ruime specialisatie in het zogeheten familiaal vermogensrecht. Dit houdt de financiële verdeling in na een echtscheiding (of uit elkaar gaan zonder huwelijk), alsook bij geschillen over erfenissen. De wijze waarop een verdeling wordt afgehandeld, beïnvloedt vanzelfsprekend uw verdere leven. Maar al te vaak blijkt men zeer slecht te zijn geïnformeerd over de wettelijke rechten.  DE NYN ADVOCATEN kan u met kennis van zaken bijstaan in de afhandeling van een dergelijke problematiek.

  U wordt bijgestaan door:

   

  Chris De Nyn
  Advocaat

  Sarah Vandewiele
  Advocaat

  Neem contact met ons op voor verdere toelichting of een vrijblijvende afspraak .