Contracten & Consumenten.

 

Consumenten laten zich vaak al te snel verleiden tot het ondertekenen van allerlei documenten. Zonder het goed en wel te beseffen hebben zij een juridisch bindend contract afgesloten. De spreekwoordelijke spijt komt dan vaak snel, maar soms ook te laat.

Daarnaast schuwen sommige ondernemingen de praktijk niet om allerlei oneerlijke en onevenwichtige clausules op te nemen in hun algemene voorwaarden en/of standaardcontracten. Dit kan aanleiding geven tot bijzonder onrechtvaardigde situaties.

Indien u zich in een dergelijke positie bevindt, neem dan meteen contact op met DE NYN ADVOCATEN! Het is van doorslaggevend belang om zeer kort op de bal te spelen. Sommige overeenkomsten kunnen namelijk nog binnen een zeer korte termijn herroepen worden.

In het andere geval, bekijken wij samen met u hoe u zich het best kan verweren tegen dergelijke onterechte en onevenwichtige aanspraken.

U wordt bijgestaan door:

 

Evelien Tahon
Advocaat

Neem contact met ons op voor verdere toelichting of een vrijblijvende afspraak .