Werknemers, arbeidsovereenkomsten en ontslag.

 

Een succesvolle onderneming dankt haar succes vaak aan haar capabele werknemers. Arbeidsrelaties geven echter, ondanks de hervormde wetgeving, nog steeds veel aanleiding tot conflicten, voornamelijk bij de beëindiging daarvan.

Als werkgever is het belangrijk om van bij het begin duidelijke afspraken vast te leggen (te beginnen bij een solide arbeidsovereenkomst en een duidelijk arbeidsreglement), alsook tijdens de tewerkstelling consequent en kordaat op te treden bij onregelmatigheden.

Wanneer u als werkgever in de positie komt een arbeidsovereenkomst te willen beëindigen, is het raadzaam u hierover voorafgaandelijk te informeren, voornamelijk m.b.t. de manier waarop dit correct en wettelijk kan. Zo dient u o.a. strikte formaliteiten na te leven wanneer u iemand om een dringende reden (onwettelijk afwezig, diefstal, agressie,…) wil ontslaan. Vaak speelt er ook een ontslagbescherming, bvb. van zodra ouderschapsverlof wordt aangevraagd, een zwangerschap is meegedeeld,

 

 

men zich kandidaat heeft gesteld bij syndicale verkiezingen of men effectief een syndicaal mandaat uitvoert, etc. Sinds enige tijd dient u bvb. ook op verzoek tijdig het ontslagmotief mee te delen, waaraan financiële sancties worden gekoppeld indien u dit niet doet.

Ook bij een herstructurering en/of een collectief ontslag is een adequate begeleiding van uw onderneming noodzakelijk.

Steeds vaker stellen zich in de praktijk ook discussies rondom schijnzelfstandigheid, waarmee u als ondernemer zware sancties riskeert.

Correct en preventief geïnformeerd zijn, kan u als werkgever heel wat nutteloze energie en kosten besparen. DE NYN ADVOCATEN heeft een jarenlange ruime expertise en ervaring in zowel proactieve adviesverlening en bijstand, bemiddeling, als in het voeren van gerechtelijke procedures wanneer deze onafwendbaar zijn.

U wordt bijgestaan door:

 

Chris De Nyn
Advocaat

Sarah Vandewiele
Advocaat

Neem contact met ons op voor verdere toelichting of een vrijblijvende afspraak .