Ruimtelijke ordening en overheidsopdrachten .

 

DE NYN ADVOCATEN levert advies en procedurele bijstand in kwesties van zogenaamde “administratiefrechtelijke” aard met de verschillende overheden (van lokale besturen tot publieke vennootschappen en vergunningsinstanties), zoals:

  • Een vergunningsaanvraag of weigering (omgevingsvergunning, bestemmingswijziging, exploitatievergunning, etc.)
  • Een bezwaarschrift in het kader van een openbaar onderzoek
  • Bodemverontreiniging
  • Onteigeningen
  • Erfdienstbaarheden van openbaar nut
  • Gunning van overheidsopdrachten/ PPS- en DBFM-contracten

 

 

In eerste instantie wordt steeds getracht een minnelijke regeling te bekomen. Wanneer hier bij de betrokken overheid of instantie geen bereidheid toe is, ondernemen wij de gepaste gerechtelijke initiatieven om uw geschade belangen te verdedigen en herstellen.

Onze specialisten beschikken over een brede expertise in het voeren van betwistingen voor de Raad van State en de andere administratieve colleges. De voorkeur gaat uit naar de meest (kosten)efficiënte aanpak waarbij de slaagkansen steeds voorafgaandelijk en realistisch met u worden besproken. Wij doen er alles aan om aanslepende procedures te vermijden, zodat u uw (investerings)project zo snel mogelijk kan realiseren en u weet waar u aan toe bent.

U wordt bijgestaan door:

 

Chris De Nyn
Advocaat

Sam De Nyn
Advocaat

Neem contact met ons op voor verdere toelichting of een vrijblijvende afspraak .