Vennootschappen en reorganisaties.

 

DE NYN ADVOCATEN levert advies en bijstand in alle vennootschapsmateries. Een accurate begeleiding van uw onderneming vanaf de oprichting, is cruciaal en kan veel onnodige toekomstige problemen vermijden.

Bedrijven onder vennootschapsvorm worden onvermijdelijk geconfronteerd met belangrijke vraagstukken:

 • De opmaak en inhoud van oprichtingsstatuten
 • De meest aangewezen vennootschapsvorm waarbinnen uw activiteiten kunnen ontwikkeld worden
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Reorganisatie (fusie, splitsing, overdracht van de activiteiten en het handelsfonds, etc.) van de vennootschap
 • Inbreng
 • Vrijwillige vereffening/beëindiging van uw vennootschap

   

   

  Daarnaast ontstaan er doorheen de tijd regelmatig interne strubbelingen, met disputen tussen bestuurders en/of aandeelhouders van de vennootschap tot gevolg. Ook extern kunnen er zich allerlei geschillen met schuldeisers, mede-contractanten, bewindvoerders en/of curatoren voordoen.

  DE NYN ADVOCATEN heeft in deze materie een uitgebreide expertise waarmee wij zowel uw persoonlijk belang optimaal kunnen vrijwaren (o.a. bestuurdersaansprakelijkheid, uw beslissingsmacht, uw financiële positie,…) alsook de goede werking van uw vennootschap.  Wij verkiezen steeds de meest (kosten)efficiënte aanpak. Dit kan zowel via buitengerechtelijke bemiddeling als via een gerechtelijke procedure.

   

  U wordt bijgestaan door:

   

  Chris De Nyn
  Advocaat

  Sam De Nyn
  Advocaat

  Neem contact met ons op voor verdere toelichting of een vrijblijvende afspraak .