Schade/aansprakelijkheid & verzekeringen.

 

Bij ondernemen horen onvermijdelijk risico’s waardoor u zelf schade kan lijden of deze ongewild kan veroorzaken. Het is aan te raden om u bij een schadegeval meteen gespecialiseerd te informeren over wie aansprakelijk is om de veroorzaakte schade te vergoeden én hoe u deze schadevergoeding zo efficiënt mogelijk kan bekomen, ofwel op welke wijze u een door uzelf veroorzaakte schade kan afhandelen.

DE NYN ADVOCATEN heeft een zeer ruime en jarenlange expertise in het afhandelen van schade- en verzekeringsdossiers en dit zowel in opdracht van verzekeringsondernemingen, als ondernemingen/KMO’s & zelfstandigen.

U kan bij ons terecht voor een efficiënte en professionele aanpak van schade- en verzekeringsconflicten in de meest diverse materies. 

Vaak voorkomende geschillen zijn:

  • Bouwconflicten (slechte of laattijdige uitvoering, problemen tussen hoofd- en onderaannemer of met de architect, schade die zich pas na enige tijd manifesteert, etc.)
  • Verkeersongevallen met materiële en/of lichamelijke schade
  • Arbeidsongevallen
  • Gebrekkige uitvoering van werken door een vakman of gespecialiseerde firma
  • Beroepsaansprakelijkheid (makelaar, boekhouder, architect, etc.)
  • Brand- en waterschade

 

Zeer vaak bent u verzekerd voor dergelijke schadegevallen, zodat deze zeker geen dramatische gevolgen hoeven te hebben voor uzelf of uw onderneming.

Wij stellen in de praktijk echter regelmatig vast dat ondernemers toch niet steeds weten of en in welke mate zij nu verzekerd zijn. Een onafhankelijk advies van een gespecialiseerde advocaat is altijd aangewezen.

Wij adviseren u dan ook om vrijblijvend contact op te nemen met DE NYN ADVOCATEN voor een eerste gratis advies hierover en een nazicht van uw polis.

U wordt bijgestaan door:

 

Chris De Nyn
Advocaat

Sarah Vandewiele
Advocaat

Neem contact met ons op voor verdere toelichting of een vrijblijvende afspraak .