Contracten, algemene voorwaarden en commerciële geschillen.

 

Als ondernemer hebt u uiteenlopende contacten met particulieren, consumenten en andere ondernemers.

Deze diverse handelscontacten zijn aan andere wettelijke regels onderworpen en vereisen dus een specifieke aanpak die bij voorkeur in een contract wordt vastgelegd. Dit geeft u de mogelijkheid om uw voorwaarden te bepalen en het verschaft duidelijkheid over wat er wederzijds wel en niet verwacht mag worden. Een duidelijk en juridisch stevig contract is nog steeds hét meest ideale middel om juridische en praktische geschillen te voorkomen.

Met de opmaak van een contract vooraf, vermijdt u vaak nodeloos en kostelijk juridisch getouwtrek achteraf.

U hoeft echter niet voor elke overeenkomst te voorzien in een afzonderlijk onderhandeld contract. Zo kan u algemene contractvoorwaarden voorzien met

 

 

de door u gewenste werkwijze (o.a. betalings- en leveringstermijn, klachtenprocedures, intresten, schadebedingen, etc.). Uw algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing wanneer u deze voorafgaandelijk meedeelt aan uw contractspartij en haar ermee laat instemmen (schriftelijk of mits elektronische handtekening). Op die manier bepaalt u de regels van de samenwerking. Sterke algemene voorwaarden als onderdeel van uw offerte en/of bestelbon zijn dus onmisbaar voor elke professioneel!

Onze ervaren specialisten verlenen u advies en bijstand in al uw commerciële geschillen (aanneming, koop, distributie, concessie, franchising,…) op de meest (kosten)efficiënte wijze. Dit zowel in het kader van buitengerechtelijke bemiddeling als via een krachtdadige en rechtlijnige aanpak van uw gerechtelijke procedure.

U wordt bijgestaan door:

 

Sarah Vandewiele
Advocaat

Evelien Tahon
Advocaat

Neem contact met ons op voor verdere toelichting of een vrijblijvende afspraak .